Wydawnictwo ABC, specjalizujące się w propagowaniu wiedzy o zabytkach, współpracuje z kolbuszowskim Studiem Abakus od ponad dziesięciu lat. Dodać należy, że ta współpraca poprzedzona została próbami z innymi partnerami, którzy jednak jakością swych prac nie gwarantowali poziomu edytorskiego, zakładanego przez nasze wydawnictwo.

 

Dopiero nawiązanie współpracy ze Studiem Abakus zaowocowało wydaniem kilkudziesięciu przewodników-monografii, dotyczących najważniejszych zabytków z terenu Polski południowo-wschodniej. Podkreślić należy, że współpraca ta realizowana jest w miłej atmosferze, z dużym zrozumieniem życzeń wydawcy, ale też przy aktywnym udziale pracownikow studia.


Jerzy Zub
Wydawnictwo ABC