W imieniu Działu Archeologii w Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej mogę stwierdzić, że wykonane przez Pańską firmę zdjęcia srebrnych dwunastowiecznych monet ze Skarbu Hutnika są bardzo dobrej jakości.

W chwili obecnej są one podstawą do opracowania monografiiskarbu.

Z poważaniem dr Dariusz Rozmus